Events Calendar

December 2021
 • Thursday 16 December 2021 11:00am
  Soup Kitchen Prep    ::  Soup Kitchen Prep
 • Friday 17 December 2021 12:00pm
  Soup Kitchen    ::  Soup Kitchen
 • Monday 20 December 2021 - Monday 21 December 2026
  Office Open    ::  Office Open
 • Tuesday 21 December 2021 - Tuesday 22 December 2026
  Office Open    ::  Office Open
 • Tuesday 21 December 2021 11:00am
  UCB Prayerline    ::  UCB Prayerline
 • Wednesday 22 December 2021 - Wednesday 23 December 2026
  Office Open    ::  Office Open
 • Thursday 23 December 2021 - Thursday 24 December 2026
  Office Open    ::  Office Open
 • Thursday 23 December 2021 11:00am
  Soup Kitchen Prep    ::  Soup Kitchen Prep
 • Friday 24 December 2021 12:00pm
  Soup Kitchen    ::  Soup Kitchen
 • Monday 27 December 2021 - Monday 28 December 2026
  Office Open    ::  Office Open
 • Tuesday 28 December 2021 - Tuesday 29 December 2026
  Office Open    ::  Office Open
 • Tuesday 28 December 2021 11:00am
  UCB Prayerline    ::  UCB Prayerline
 • Wednesday 29 December 2021 - Wednesday 30 December 2026
  Office Open    ::  Office Open
 • Thursday 30 December 2021 - Thursday 31 December 2026
  Office Open    ::  Office Open
 • Thursday 30 December 2021 11:00am
  Soup Kitchen Prep    ::  Soup Kitchen Prep
 • Friday 31 December 2021 12:00pm
  Soup Kitchen    ::  Soup Kitchen